Χριστούγεννα...κάπως αλλιώς στο Studio E του Τρίτου Προγράμματος

ΕΡΤ Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή 153 42, ΑΤΗΕΝS