Οι Μαβί Χορδές της Λϋρας

GiocondArt, Eth. Antistaseos 8, Zografou 157 72, Athens