Ο Κύκλος του Οιδίποδα

Δελφοί: Θέατρο Φρύνιχος, Delphi